Rebekka Lund - Psykoterapeut og Stesscoach
Angst og Depressioner

ALLE MENNESKER OPLEVER ANGST OG ANGSTLIDELSER I FORSKELLIGE FORMER.


Hvad er angst, og

hvad er en depression ?

Angst er ikke et symtom i sig selv, men ses oftest i forbindelse med andre lidelser som seperation, fobier, panikforstyrelser eller agrofobi.


Angst er en naturlig følelse, ligesom alle andre følelser vi kender, som foreksempelvis vrede eller glæde. Men når du lider af angst, er det fordi angsten for noget er farligt, er løbet løbsk.


Angsten sikrer dig, at du kan handle hurtigt og instinktivt, hvis der opstår en situation, der er truende, så du enten kan flygte eller kan forsvare dig.


Angsten kan opstå i almindelige hverdagssituationer, som når du er ude at handle, skal have familien på besøg, du skal være sammen i større forsamlinger eller bare skal køre i tog. I disse tilfælde er der ikke en reel fare og angsten er løbet løbsk.


Der er forskellige grader af angst, lige fra du kan føle en let nevørsitet, til en følelse af, at du er lige ved at dø.


Derfor er angsten ødelæggende for din livskvalitet, da den forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker dig, når du føler dig fri til at have et normalt liv.


Generelt er angsten altid tilstede i større eller mindre grad, men den kan også opstår pludselig ud af det blå.


Angsten dukker gerne op når du er blevet overbelastet og hvis den begynder at forhindre dig i at gøre de ting du plejer at kunne gøre vil jeg anbefale dig i at søge hjælp.

En depression er en alvorlig lidelse, som kan nedsætte din livskvalitet og i nogle tilfælde være stærkt invaliderende.


Hvis du har en depression,, kan det svært at passe arbejde, studie og relationer. Og har du en depression, kan du ikke bare tage sig sammen eller tænke mere positivt.


Når du har en depression, vil du opleve at være nedtrykt og træt og mangler din normale energi og drivkraft. Uden at du nødvendigvis kan pege på en årsag.


Livet kan virke tungt og uoverkommeligt, og du kan mangle overskud til at klare hverdagen. Du vil have svært ved at koncentrere dig og have svært ved at huske.


Dine tanker er negative og pessimistiske, og du kan føle, at du ikke har noget at tilbyde andre.


Mange ved ikke, hvornår de depressive tanker begyndte. Og nogle tænker, taler og bevæger sig langsommere end normalt.

Der ses en tæt forbindelse mellem angst og depression, alkoholmisbrug samt forskellige personlighedsforstyrelser.

Hvorfor får vi angst og depressioner

Årsager til angst:


I dag er angst den mest udbredte psykiske sygdom i Danmark og i 2015 vurderes det, at ca. 400.000 danskere har angst.


Man ved ikke præcis hvorfor, man får angst, men der er stor enighed om, at det skyldes en blanding af sårbarhed og de belastninger, du bliver udsat for i livet.


De opstår mange gange i skolealderen og ungdomsårene, hvor du følelsesmæssigt bliver udsat for lidt af hvert.


Der kan være lidt arvelige tendenser, men for det meste er det de påvirkninger, du oplever, psykologiske og sociale, under din opvækst og senere i livet.


Årsager til depression:


Hvis du har depression i familien , er der en større risiko for, at du udvikler depression selv. Men her skal det dog siges, at der skal andre faktorer til som feks. stress eller andre belastninger.  Den arvelige del kommer altså kun tilsyne, hvis der er andre forhold, der gør sig gældende.


Din opvækst og personlighed har også en indvirkning på, om du er i risiko for at udvikle depressioner. Hvis du feks. har haft en ustabil og usikker opvækst, kan du have sværere ved at danne stabile, langvarige og gensidige forhold til andre.


Ligesom hvis du er følelsesmæssig sårbar, kan du have en øget tendens til at føle dig afhængig af andre, og have mindreværdsfølelse.


Der er mange faktorer, der spiller ind, og det der er det afgørende, er hvordan du mestrer disse omstillinger eller ændringer i livet.

  • Flytning
  • Skilsmisse
  • Vold
  • Stress
  • Dødsfald
  • Arbejdsløshed
  • Osv.


Desværre er det også sådan, at hvis du først har haft en depression, vil den komme igen og igen, fordi du bliver mere følsom for at udvikle en ny depression. Derfor er det supervigtigt at tage sygdommen meget alvorligt.


De første symptomer på angst og depressioner

Symptomer på angst:


Nogen af de symptomer du kan opleve, når du har angst er rent fysiologiske i form af hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed og frygt.


Ofte kommer det til udtryk som tanker om faretruende situationer, og du vil opleve, at du vil have en undgåelses adfærd.

Symptomer på depression:


Du kan føle dig trist og nedtrykt, have svært ved at sove og føler, at alting er håbløst og meningsløst. Nogen af de fysiologiske symptomer viser sig i form af hovedpine, brystsmerter og smerter i nakke og ryg.


Det kommer gerne til udtryk ved, at du ikke har den energi du plejer at have, og de interesser du plejer at have, er der ikke længere.


Du er er mere tilbagetrukket og vil ikke være sammen med andre mennesker. Du har en enorm skyldfølelse og er fanget af en negativ tankegang. Og du kan have tanker om at livet vil være bedre uden dig og dermed tanker om selvmord.


Angst og depressionsbehandling

Angst og depression kan behandles på flere forskellige måder feks. kognitivt, men også kropsligt, derfor kan det også være svært at sige, hvad der er bedst, da det kommer helt an på dig, de øvrige symptomer, og hvordan du er påvirket i din hverdag.


Som psykoterapeuet arbejder jeg med samtaleterapi. Jeg hjælper dig med at lære din sygdom at kende igennem psykoedukation, for når du ved, hvordan sygdommen fungerer, kan du blive bedre til at håndtere den.


Desuden arbejder jeg med kognitiv adfærdsterapi, hvor du lærer at ændre dine tanker om dig selv og dine omgivelser. I forhold til angst arbejder jeg også med eksponering, dvs. at du gradvist bliver udsat for de ubehagelige og angstprovokerende situationer, så du lærer at mestre og mindske angsten.


Da det IKKE er min opgave at diagnosere og give medicin, er det IKKE en del af min behandling.

Udtalelse

David der lider af agrofobi

Den største forandring er at, jeg har taget mig sammen til at gøre det der er godt for mig, fx daglige taknemmelighedsøvelser og yoga/meditation De øvelser vi lavede med EMDR-terapi, har været helt fantastisk Jeg har følt mig ”rummet” som den empatiske person du er.

- Tidligere klient